របៀប​ដាក់ Facebook Authorship នៅ​ក្នុង​ប្លក់

   Facebook Authorship វា​ពិបាក់​នឹង​ពន្យល់​បន្តិច។ ខ្ញុំ​សូម​សម្រាយ​ដោយ​ខ្លី ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ងាយ​យល់ ៖ មាន​ន័យ​ថា នៅ​ពេល​យើង​ដាក់ Facebo...

វិធី​ប្ដូរ​ដំណប្លក់​ពី HTTP ទៅ​ជា HTTPS យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល

   ដើម្បី​បង្កើន​សុវត្ថិភាព​ប្លក់​របស់​អ្នក Google បាន​អភិវឌ្ឍន៍ Blogger ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដំណភ្ជាប់​ពី ...

របៀប​បិទ​រូប​ដង្កាប់ មិន​ឲ្យ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ប្លក់​របស់​អ្នក

   រូប​ដង្កាប់ ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ជា អភិបាល (Admin) គ្រប់​គ្រង​ប្លក់ បាន​លុក​ចូល​ប្លក់​របស់​ខ្លួន។ មាន​ពេល​ខ្លះ រ...

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​បាន​កូដ​ពណ៌​ប្រភេទ Responsive Flat UI Color Picker

   ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ស្រឡាញ់​ពណ៌ Flat UI វា​មិន​មែន​ជា​ការ​ខុស​ឆ្គង​ឡើយ ព្រោះ​គេហទំព័រ ឬ​ប្លក់​ភាគ​ច្រើន​នៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ...

ប៊ូតុង​ចម្លែក ជា​មួយ​នឹង​កូដ CSS រចនា​ដោយ Derek Morash

   ប៊ូតុង​ប្លែកៗ ទាំង ៦ ដែល​ខ្ញុំ​លើក​យក​មក​បង្ហាញ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​រចនា​ដោយ Derek Morash ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ Codepen។ លោក​អ្នក​ក...

ប្រអប់​ស្វែងរក (Search Box) មាន​ចលនា

   ចលនា​របស់​ប្រអប់​ស្វែងរក​មួយ​នេះ​អាច​ទាក់​ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​មួយ​ដែរ ព្រោះ​នៅ​ពេល​ធម្មតា រូប​តំណាង (Icon) រូប​កែវ​ឆ្លុះ នៅ​ខាង​ឆ្វេង។...

Gooey Menu រចនា​ដោយ Lucas Bebber

   មីនុយ​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា Gooey Menu ដែល​រចនា​ដោយ Lucas Bebber ។ គេ​បង្កើត​វា​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​មួយ​នឹង CSS និង SVG Filters។ យើង​អាច​ប្រ...