របៀប​ដាក់ Facebook Authorship នៅ​ក្នុង​ប្លក់


   Facebook Authorship វា​ពិបាក់​នឹង​ពន្យល់​បន្តិច។ ខ្ញុំ​សូម​សម្រាយ​ដោយ​ខ្លី ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ងាយ​យល់ ៖ មាន​ន័យ​ថា នៅ​ពេល​យើង​ដាក់ Facebook Authorship រួច​ហើយ​នៅ​លើ​ប្លក់ ឬ​វេបសាយ ហើយ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ចែករំលែក (Share) ដំណភ្ជាប់​ណា​មួយ​នៃ​គេហទំព័រ ឬ​ប្លក់​នោះ វា​នឹង​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​អ្នក​និពន្ធ (Author) ហើយ​ពេល​ដែល​អ្នក​ទស្សនា ធ្វើ​ការ​រំកិល​កូន​កណ្ដុរ​ (ម៉ៅ) ដាក់​ពី​លើ ដំណ​ភ្ជាប់​នោះ វា​នឹង​ចេញ​ដំណពិត​ប្រាក​ដែល​បាន​កំណត់។
   ប្រហែល​ពិបាក​យល់​បន្តិច (ព្រោះ​ខ្ញុំ​ក៏​មិន​សូវ​ចេះ​ពន្យល់) តែ​អាច​មើល​គម្រូវ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

* របៀប​ដាក់ គឺ​ងាយ​បំផុត ៖
- លុក​ចូល​គណនី Blogger របស់​អ្នក
- ចូល​ទៅ​កាន់​ម៉ឺនុយ Template >> Edit HTML (មើលរូប)

- ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​នៅ​ក្រោម Tag <head>
<meta content='https://www.facebook.com/Lab4Khmer' property='article:author'/>

- ជា​ចុង​ក្រោយ​សូម Save Template ជា​ការ​ស្រេច។
*** សម្គាល់​ជា​សំខាន់ ៖
- លោក​អ្នក​ត្រូវ​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ត្រង់​ដំណ ៖ "https://www.facebook.com/Lab4Khmer" ទៅ​ជា​ដំណភ្ជាប់​ Facebook Profile ឬ Facebook Page របស់​លោក​អ្នក៕

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា:

0 Response to "របៀប​ដាក់ Facebook Authorship នៅ​ក្នុង​ប្លក់"

Post a Comment