ប៊ូតុង​ចម្លែក ជា​មួយ​នឹង​កូដ CSS រចនា​ដោយ Derek Morash


   ប៊ូតុង​ប្លែកៗ ទាំង ៦ ដែល​ខ្ញុំ​លើក​យក​មក​បង្ហាញ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​រចនា​ដោយ Derek Morash ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ Codepen។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​យក​ប៊ូតុង​ទាំង​នោះ ទៅ​ប្រើប្រាស់​នៅ​លើ​ប្លក់ ឬ​គេហទំព័រ​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល។ តោះ! មើល​កូដ​ទាំង​អស់​គ្នា

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា:

0 Response to "ប៊ូតុង​ចម្លែក ជា​មួយ​នឹង​កូដ CSS រចនា​ដោយ Derek Morash"

Post a Comment