សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​បាន​កូដ​ពណ៌​ប្រភេទ Responsive Flat UI Color Picker


   ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ស្រឡាញ់​ពណ៌ Flat UI វា​មិន​មែន​ជា​ការ​ខុស​ឆ្គង​ឡើយ ព្រោះ​គេហទំព័រ ឬ​ប្លក់​ភាគ​ច្រើន​នៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ គឺ​មាន​ការ​ពេញ​និយម​យ៉ាង​ខ្លាំង នូវ​ពណ៌​ប្រភេទ​នេះ។ វា​មាន​លក្ខណៈ​មិន​ឆើត​ពេក មិន​ចាំង​ពេក។ ខ្ញុំ​ក៏​ពេញ​ចិត្ត​ដែរ ព្រោះ​ប្លក់​ខ្ញុំ​នៅ​ពេល​នេះ កំពុង​ប្រើ​ពណ៌​ប្រភេទ​នេះ​ទាំង​អស់ ទាំង​មីនុយ, ដំណភ្ជាប់ និង​ផ្សេងៗ​ទៀត​ជា​ច្រើន។ ដូច្នេះ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មិន​ធ្លាប់​បាន​ដឹង​កូដ​វា​ទេ សូម​ចុច​មើល​ខាង​ក្រោម​នេះ។

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា:

0 Response to "សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​បាន​កូដ​ពណ៌​ប្រភេទ Responsive Flat UI Color Picker"

Post a Comment