របៀប​បិទ​រូប​ដង្កាប់ មិន​ឲ្យ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ប្លក់​របស់​អ្នក


   រូប​ដង្កាប់ ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ជា អភិបាល (Admin) គ្រប់​គ្រង​ប្លក់ បាន​លុក​ចូល​ប្លក់​របស់​ខ្លួន។ មាន​ពេល​ខ្លះ រូប​ដង្កាប់​នោះ​មាន​ទំហំ​ធំ និង​ពេល​ខ្លះ មាន​ទំហំ​តូច​ល្មម។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក្ដី ទាំង​អស់​នេះ​មើល​ទៅ​គឺ​មិន​ស្អាត​ឡើយ។
   ខាង​ក្រោម​នេះ យើង​នឹង​បង្ហាញ​ពី​របៀប​លុប​បំបាត់​ដង្កាប់​នេះ​ចោល ដោយ​វិធី​ងាយៗ​ខាង​ក្រោម។

៙ របៀប​បិទ​រូប​ដង្កាប់ មិន​ឲ្យ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ប្លក់ ៖ 

- កត់ត្រា​ចូល Log In ក្នុង​គណនី​ Blogger របស់​អ្នក​។
- ចូល​ទៅ​កាន់​ម៉ឺនុយ Template >> Edit HTML
- រក​មើល​ស្លាក ]]></b:skin>
- ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ដាក់​ពី​លើ​ស្លាក ]]></b:skin>
.quickedit{ display:none;visibility:hidden;} - ជា​ចុង​ក្រោយ​សូម Save Template ជា​ការ​ស្រេច។

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា:

0 Response to "របៀប​បិទ​រូប​ដង្កាប់ មិន​ឲ្យ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ប្លក់​របស់​អ្នក"

Post a Comment