បង្កើត​តារាង (Data Table) ដ៏​ស្រស់​ស្អាត ជា​មួយ​នឹង CSS


   សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចង់​បាន​តារាង ដែល​មាន​រូប​រាង​ស្រស់​ស្អាត ត្រូវ​ចេះ​ប្រើប្រាស់​កូដ CSS មក​រួម​ផ្សំ​ជា​មួយ​នឹង HTML ទើប​យើង​មើល​ទៅ​គាប់​ភ្នែក។ ពុំ​ដូច្នេះ​ទេ តារាង​ដែល​សរសេរ​កូដ​តាម HTML តាម​បែប​ធម្មតា គឺ​មិន​សូវ​ខុស​គ្នា​ជា​មួយ​នឹង​តារាង​ដែល​បាន​បង្កើត​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ការិយាល័យ (Office Word...) ឡើយ។ សូម​មើល​គម្រូ​កូដ​ខាង​ក្រោម ៖

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា:

0 Response to "បង្កើត​តារាង (Data Table) ដ៏​ស្រស់​ស្អាត ជា​មួយ​នឹង CSS"

Post a Comment