ពុម្ពអក្សរ Kh (Jrung Thom,Digital Thom​ និង Writehand Jrung) រចនា​ដោយ លោក ហ៊ុល ហ៊តហាប់


   សួស្ដី!!! ម្ដង​ទៀត​ហើយ​ ជា​មួ​យ​នឹង​ពុម្ព​អក្សរ។ លោក​អ្នក​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ស្គាល់​មិន​ខាន​ជា​មួយ​នឹង​លោក ហ៊ុល ហ៊តហាប់ ដែល​គាត់​បាន​រចនា​អក្សរ​ដៃ​ខ្វៀក​មួយ​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត ហើយ​ថែម​ទាំង​មាន​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​ទៀត​ផង ដោយ​សារ​វា​មាន​ទ្រង់​ទ្រាយ​បែប​សរសេរ​ដៃ​ប្លែក ខុស​ពី​អក្សរ​ផ្សេងៗ។ ពេល​នេះ លោក​បាន​ចេញ​នូវ​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​៣ ទៀត​ហើយ ដែល​មាន​ម៉ូត​រឹត​តែ​ប្លែក។

   ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ថា ខ្ញុំ​បាន​តែ​អួត ដូច​នេះ សូម​ចូល​មើល ពត៌​មាន​ទាញ​យក​ខាង​ក្រោម ដើម្បី​ទាញ​យក​ទៅ​ប្រើ​គ្រប់ៗ​គ្នា ទាំង​ការ​រចនា ក៏​ដូច​ជា​ការ​សរសេរ​ផ្សេងៗ។ សូម​អរគុណ :D

* សម្រាប់​ការ​ទាញ​យក ៖
- ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ ៖ Kh (Jrung Thom,Digital Thom​ និង Writehand Jrung)
- ទំហំ ៖  174.46 KB
- កន្លែង​ទាញ​យក ៖ Dropbox របស់​ទីងមោង

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា:

0 Response to "ពុម្ពអក្សរ Kh (Jrung Thom,Digital Thom​ និង Writehand Jrung) រចនា​ដោយ លោក ហ៊ុល ហ៊តហាប់"

Post a Comment