បង្រួម​ដំណភ្ជាប់​ឲ្យ​ខ្លី​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ជា​មួយ​នឹង Goo.gl


   ដំណភ្ជាប់​នៅ​លើ​ប្លក់ ឬ​គេហទំព័រ​មួយ​ចំនួន មាន​លក្ខណៈ​វែង​អន្លាយ។ ដូច្នេះ​ហើយ Shortening URL គឺ​ជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​បំផុត ដែល​អ្នក​អាច​បង្រួម​ដំណភ្ជាប់ (URL) របស់​អ្នក ឲ្យ​ខ្លី មុន​នឹង​ចែក​រំលែក។ មាន​គេហទំព័រ​ជា​ច្រើន​បាន​ផ្ដល់​សេវា​ឥត​គិត​ថ្លៃ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​បង្រួម URL របស់​អ្នក​បាន ដូច​ជា AdF.ly ជាដើម។ មិនតែ​ប៉ុណ្ណោះ អ្នក​ក៏​អាច​សរសេរ​កូដ PHP ដើម្បី​បង្កើត​គេហទំព័រ​បង្រួម​ដំណភ្ជាប់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន​ផង​ដែរ។

   ប៉ុន្តែ​តើ​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ដឹង​ទេ​ថា ក្រុម​ហ៊ុន Google ក៏​បាន​មាន​ផ្ដល់​នូវ​គេហទំព័រ​មួយ​ដែល​អាច​បង្រួម​ដំណភ្ជាប់​បាន? ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​អ្នក​អាច​ចាប់​ផ្ដើម​ដឹង​បាន​ហើយ!!!...

   ដើម្បី​បង្រួម​ដំណភ្ជាប់​អ្នក​ឲ្យ​ខ្លី​បាន ដោយ​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ Goo.gl ខាង​ក្រោម​នេះ។

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា:

0 Response to "បង្រួម​ដំណភ្ជាប់​ឲ្យ​ខ្លី​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ជា​មួយ​នឹង Goo.gl"

Post a Comment